Archive for ژوئن, 2010

شعری برای خرداد

سرسبزترين دشت کجاست ؟

مداد رنگي ام را گم کرده ام

                   در خيابان آزادي

                   مصلي کتاب

                 ورودي دانشگاه اوين

                      نمي دانم  .

سرسبزترين دشت را نشانم بدهيد

فقط دلم را نقاشي مي کنم.

/خرداد ماه/89-علیرضا احمدی پناه

Advertisements

رو رو که نه اي عاشق اي زلفک و اي خالک

رو رو که نه اي عاشق اي زلفک و اي خالک
اي نازک و اي خشمک پابسته به خلخالک
با مرگ کجا پيچد آن زلفک و آن پيچک
بر چرخ کجا پرد آن پرک و آن بالک … continue reading this entry.